Your Cart

Privatlivspolitik

Danomast.dk er ejet og drevet af:

Dano Mast A/S
Nøragervej 1
6682 Hovborg
Cvr.: 32787088
Tlf. 75 39 60 99
Mail: info@danomast

Databeskyttelsespolitikken gælder for Dano Mast A/S.

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Dano Mast A/S beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at virksomheden oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Politikken gennemgås hvert år.

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger
Dano Mast A/S behandler personoplysninger om:

  • Ansøgere
  • Medarbejdere
  • Kunder
  • Leverandører / konsulenter

Dano Mast A/S har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.
Personoplysningerne er en forudsætning for, at Dano Mast A/S kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

Behandlingens formål og lovlighed
Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

  • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
  • Stamdata for kunder samt ordrer og salg
  • Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb
  • Kontrakter

Behandlingen er lovlig i medfør af den til enhver tid gældendende hjemmel for databehandlere, herunder fra 25. maj 2018: Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Dano Mast A/S benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Dano Mast A/S indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.
Følsomme oplysninger som racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger, seksuelle forhold og orientering, genetiske data, strafbare forhold eller relaterede sikkerhedsmæssige forhold opbevares ikke i virksomheden.

Opbevaring og sletning

Virksomheden har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

Ansøgere og Medarbejdere:
Ved rekruttering / uopfordrede ansøgninger:
Der modtages ansøgninger direkte i virksomheden. Disse modtages pr. mail/post og deles med relevante parter. Mail slettes og ansøgninger gemmes på filserver med adgangsbegrænsning. Fysiske ansøgninger gemmes i mappe og låses inde, indtil rekrutteringsprocessen er ovre, herefter slettes ansøgningerne – både elektronisk og i fysisk udgave.

Under ansættelsesforholdet:
Den nye medarbejder underskriver en kontrakt. Ansættelseskontrakt arkiveres elektronisk på adgangsbegrænset filserver samt fysisk i mappe i aflåst skab. Medarbejderen oprettes i det anvendte lønsystem. med dennes stamdata, herunder navn- og kontaktoplysninger på pårørende/kontaktperson i tilfælde ulykke. Vi nedfælder ikke særlige personfølsomme oplysninger så som race eller etnisk oprindelse, politiske, religiøse holdninger eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Heller ikke oplysninger om seksuelle forhold eller orientering.

Opbevaring af øvrige medarbejderdata foregår på adgangsstyret filserver eller i aflåste skabe: Interne medarbejdersamtaler, skriftlige advarsler, bonusordninger, lønreguleringer, uddannelsesbeviser, fraværsopgørelser mv.. Fravær, refusion fra det offentlige, modtagelse af lægeerklæringer, rapporter om helbredstilstande, arbejdsskader opbevares ligeledes på adgangsstyret filserver eller i aflåste skabe.

Ved fratrædelse:
Ved opsigelse – enten af medarbejder eller af arbejdsgiver, opbevares dokumentet på adgangsbegrænset filserver eller i aflåste skabe. CV, ansøgning samt ikke løndokumentationsrelevant materiale slettes umiddelbart efter fratrædelse, lønrelevant dokumentation opbevares periodemæssig ift. Bogføringslovens regler, i aflåse skabe og for de elektroniske arkivers vedkommende på adgangsbegrænsede pc’ere.

Kunder:

Oprettelse og vedligehold:
Kundernes data vedrører den enkeltes køb. Kunderne er selskaber, personligt drevne virksomheder, offentlige institutioner samt private. Der indhentes navn, adresse, cvr.nr., mailadresse samt telefonnr. og evt. EAN-nr. Disse registreres i et anerkendt økonomisystem i forhold til afregning. Billeddokumentation ifm. aflevering af det bestilte arkiveres – der noteres ikke personfølsomme data. Der forefindes databehandleraftale med de 3. partsvirksomheder, der opbevarer Dano Mast A/S’s data.

Sletning:
Dano Mast A/S opbevarer data iht. Bogføringslovens regler samt iht. ansvarsforpligtelser ift. produkter.

Leverandører:

Virksomheden registrerer navn, adresse, cvr.nr. og e-mail på kontaktpersoner til brug for samhandel ifm. køb og afregning. Såfremt samhandel med en leverandør ikke længere er aktuel, opbevares disse data i forbindelse med bogføringslovens bestemmelser og bortskaffes i tråd hermed.

Konsulenter:

I fald virksomheden anvender konsulenter som underleverandører vil der blive indgået en kontrakt, som håndlerets i lighed med kontrakter med kunder. Data opbevares som data for sædvanlige leverandører.

Hovborg, den 25/05-2018

Dano Mast A/S

Indsamling af personlige data og hvorfor vi indsamler det

Hvad er personoplysninger?

Personoplysning er information omkring en fysisk person. Det er fx navn, telefonnummer, cpr, adresse mv, men det kan også være krypterede data, IP-numre eller andet der kan knyttes til en fysisk person.

Kontaktformularer

Når du benytter vores kontaktformular her på siden, bruges dine kontaktoplysninger udelukkende til at svare på det stilte spørgsmål, de bliver ikke videregivet og de bliver ikke brugt som information til markedsføring eller andet.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer, således brugeroplevelsen bliver bedre. Det er muligt at slette cookies, dog skal man være opmærksom på, at dette kan resultere i, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

Vores hjemmeside benytter anvendelse af tredjeparts cookies fra Google Analytics, som indsamler information om aktivitet på hjemmesiden.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Vi benytter Google Analytics, som er et analyseværktøj, der giver os detaljeret statistik om brugeradfærd på vores hjemmeside. Dette gør vi blandt andet for at vi kan optimere brugeroplevelsen, når vi kender de besøgendes adfærd.

Såfremt du ønsker at din website aktivitet ikke skal være tilgængelig for Google Analytics, er det muligt at installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics via dette link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvem vi deler dine data med

Vi deler data med følgende 3. part virksomheder:

Facebook Pixel brugt af til at levere en række annonceringsprodukter, såsom realtidsbud fra tredjepartsannoncører.
Denne tracking Indeholder browser- og brugerens unikke ID-kombination, der bruges til målrettet reklame.

Youtube Denne cookie indstilles af Youtube for at holde styr på brugerpræferencer for Youtube-videoer indlejret i websteder; den kan også afgøre, om webstedsbesøgende bruger den nye eller gamle version af Youtube-interface.

Hvor længe vi gemmer dine data

Vi gemmer dine data blandt andet for at gøre din brugeroplevelse bedre.

Data som vi modtager via vores kontaktformular bliver lagret i 3 måneder, men bliver, som nævnt tidligere, udelukkende brugt til at svare på jeres henvendelse.

Opbevaring af bruger- og hændelsesdata i Google Analytics er 38 måneder

Hvilke rettigheder har du over dine data

Du har til hver en tid ret til at anmode om indsigt og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger jf. persondataforordningen. Du kan således anmode om at se hvilke oplysninger vi har gemt om dig, ved at kontakte os skriftligt.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, er det muligt til hver en tid, at trække dit samtykke tilbage. Du skal blot kontakte os omkring dette, og vi vil slette dine personoplysninger, og stoppe med at behandle dine oplysninger.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler dine personoplysninger på, vil vi bede dig kontakte os.
Det er også muligt at indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf: 33 19 32 00
Email: dt@datatilsynet.dk

You have Successfully Subscribed!